Nyfödd fotografering 1 year on

Posted by on Mar 2, 2012 in New Born Photography, Nyfödd | 0 comments

Nyfödd fotografering 1 year on

Nyfödd fotografering

Det är alltid trevligt att se nyfödda barn komma tillbaka till fotograferas i studion. Jag tror att en bra plan är att komma tillbaka till studion och bli fotograferade 4 gånger under det första året. Sju dagar, sju månader, första stegen och ett fotografi när nyfödda är ett år gamla.

I USA har jag fotograferat många ett år gamla partierna så att vi kan alltid göra en smash kakan sessionen. Jag har några underbara bilder på mina egna barn gör detta. Vi använde en av dessa session för ett parti inbjudningskort.

Om du har några frågor någon ny födda fotografering eller fotografering dina barn under det första årsskiftet, vänligen kontakta mig. Om du behöver hjälp med dina inbjudningar parti foto please let me know.

 

 

''Nyfödd-fotografering''It is always nice to see new born babies come back to be photographed in the studio . I think a good plan is to come back to the studio and be photographed 4 times during the first year . Seven days , seven months , first steps and a photograph when your new born is one year old .

In the US I have photographed many one year old parties so we can always do a smash the cake session .  I have some wonderful photos of my own children doing this . We used one of these session for a party invitation card .

If you have any questions any new born photography or photographing your children during the first year please contact me .  If you need help with your party photo invitations please let me know.

Nyfödd fotografering

Stockholm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>